Đối tác liên kết

Bộ giáo dục và đào tạo tại Hà Nội
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Bộ Y tế (Ministry of Public Health of Vietnam)
(Sở y tế hà nội)Hanoi Health Department
Trường Đại Học Dược Hà Nội(Hanoi University of Pharmacy)
Hệ Cao đẳng dược Hà Nội(Hanoi College of Pharmacy System)