Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát đi dự thảo báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh minh họa/ITNẢnh minh họa/ITN

Ban hành hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm “Xét Học Bạ Đại Học Luật,ĐH Quốc Gia Hà Nội”. cơ bản ổn định như năm NAY và vẫn áp dụng Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 4/5/2021 của Bộ GD&ĐT. Kỳ thi diễn ra trong ngày 7 và 8/7.

Theo dự thảo báo cáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm NAY, công văn hướng dẫn tổ chức Kỳ thi; Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm NAY.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Công văn hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm NAY cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Dự thảo Quyết định bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm NAY.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trao đổi trực tiếp với Cục A03 (Bộ Công an) để thống nhất tiếp tục thực hiện văn bản số 2369/ANCTNB&QLCL về hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm Hệ Thống Đào Tạo Liên Thông,VB2 Đại Học Luật Hà Nội.

Ngân hàng câu hỏi cơ bản bảo đảm số lượng, chất lượng Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các sở Giáo dục và Đào tạo đăng ký dự thi chính thức từ ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5. Trong các ngày đăng ký dự thi, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra bình thường, cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng. Đến 17h ngày 5/6, tổng số Phiếu đăng ký dự thi trên Hệ thống là 1.002.486.

Đối với công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, chuẩn bị ra đề thi, dự thảo báo cáo cho biết: Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đã được ban hành kèm Quyết định số 469/QĐ-BGDĐT ngày 11/2/2022. Theo đó, thực hiện nguyên tắc độc lập và phân định rõ trách nhiệm giữa các khâu trong xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi: biên soạn, biên tập, thẩm định, định cỡ, lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi.

Thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Hệ Thống Đào Tạo Liên Thông,VB2 Đại Học Luật Hà Nội sẽ không đưa vào đề thi năm nay.

Đề thi tham khảo đã được công bố vào “Xét Học Bạ Đại Học Luật,ĐH Quốc Gia Hà Nội”. giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia Kỳ thi năm Hệ Thống Đào Tạo Liên Thông,VB2 Đại Học Luật Hà Nội.

Ngân hàng câu hỏi thi được rà soát, hoàn thiện; lựa chọn câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm Hệ Thống Đào Tạo Liên Thông,VB2 Đại Học Luật Hà Nội và viết bổ sung câu hỏi mới. Đến tháng 6, ngân hàng câu hỏi cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng. Các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là lựa chọn và nhập dữ liệu vào ngân hàng câu hỏi thi được thực hiện nghiêm.

Đối với công tác ra đề thi: Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật để thực hiện các khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia Hội đồng ra đề thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời thực hiện hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi. Hệ thống đã hỗ trợ tốt cho việc đăng ký dự thi của Kỳ thi theo hình thức trực tuyến. Cục Quản lý chất lượng đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức kiểm tra thử phần mềm hỗ trợ ra đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm Hệ Thống Đào Tạo Liên Thông,VB2 Đại Học Luật Hà Nội.

Triển khai nghiêm túc công tác tập huấn Hệ Thống Đào Tạo Liên Thông,VB2 Đại Học Luật Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm “Xét Học Bạ Đại Học Luật,ĐH Quốc Gia Hà Nội”. cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công văn nêu rõ, thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự Kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch Covid-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị – Tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm “Xét Học Bạ Đại Học Luật,ĐH Quốc Gia Hà Nội”. vào các ngày 21 và 22/4 tại Quảng Ninh với sự tham gia của đại diện sở Giáo dục và Đào tạo và PA03 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt quy chế, tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, công tác đăng ký dự thi trực tuyến và nghiệp vụ sử dụng phần mềm quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm “Xét Học Bạ Đại Học Luật,ĐH Quốc Gia Hà Nội”..

Những vấn đề cụ thể trong Quy chế thi, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi và nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm Hệ Thống Đào Tạo Liên Thông,VB2 Đại Học Luật Hà Nội đã được đưa ra thảo luận.

Tại Hội nghị, các câu hỏi từ các sở Giáo dục và Đào tạ được trao đổi và giải đáp. Bộ Giáo dục và Đào tạ đã tổ chức kiểm tra nội dung tập huấn đối với thành viên tham gia để đánh giá hiệu quả các công việc và yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi tại địa phương trước ngày tổ chức đăng ký dự thi (27/8/).

Hoạt động tập huấn sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm “Xét Học Bạ Đại Học Luật,ĐH Quốc Gia Hà Nội Hệ B”. đã diễn ra vào ngày 24/5 tại Trường Đại học Vinh.

Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi Hệ Thống Đào Tạo Liên Thông,VB2 Đại Học Luật Hà Nội

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc bộ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai công tác cho Hội đồng ra đề thi bảo đảm an toàn, chất lượng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đến kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Tiếp tục theo dõi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các địa phương và chỉ đạo tổ chức thi theo đúng tiến độ, kế hoạch; bảo đảm Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. Tiếp tục triển khai truyền thông, gắn với các công việc cụ thể theo tiến trình tổ chức Kỳ thi.

Danh sách các công việc cụ thể cần làm và nội dung cần tập trung chỉ đạo cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, giúp các địa phương thuận tiện trong triển khai chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm Hệ Thống Đào Tạo Liên Thông,VB2 Đại Học Luật Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cách viết CV bằng Tiếng Anh cho vị trí giáo viên, trợ giảng
TOP TEEN những keywords mà bạn nên sử dụng trong thư xin việc của mình
Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Dược sĩ
Nên trả lời Nhà tuyển dụng ra sao khi được hỏi vì sao thường Xuyên nhảy việc?
TOP 3 trung tâm tư vấn du học Canada mà bạn nên biết
Chương trình XKLĐ tại Hàn Quốc (EPS VISA E9)
Danh sách các trường quốc tế tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Danh sách các trường quốc tế ở Hà Nội