"Duocphutho.edu.vn": Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ ở đâu Hà Nội ?

  • 15/05/2017

Trường cao đẳng dược Phú Thọ cơ sở đào tạo Hà Nội-Liên thông Cao Đẳng Dược - Chắp cánh giấc mơ Dược Sĩ‎ Bằng liên thông Cao đẳng Dược Phú Thọ năm 2017 như thế nào?

Chi tiết...


Liên thông Cao đẳng dược trung ương học thời gian bao nhiêu ?

  • 15/05/2017

Cao Đẳng Dược TW Hải Dương-Cao Đẳng Y dược Hà Nội - Đăng ký xét tuyển trực tuyến‎. Ban Giám hiệu Nhà trường triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Trường Dược trong tim tôi”, cụ thể như sau:

Chi tiết...