Luyện thi chứng chỉ tiếng anh A1, A2, B1, B2, C1

  • 25/11/2015

Quyết định số 1400/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".Thông báo Lịch bố trí cán bộ làm việc theo lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ tháng 12/2015

Chi tiết...