Liên thông trường cao đẳng y tế trung ương tại Hà Nội

  • 13/02/2017

Liên thông trường cao đẳng y tế trung ương tại Hà Nội đăng ký xét tuyển thế nào để trúng tuyển?

Chi tiết...


[(CEFR.moh.gov.vn)]: Học liên thông Cao đẳng Điều dưỡng chính quy ở đâu tại Hà Nội?

  • 31/01/2017

[(CEFR.moh.gov.vn)]:Em đã học xong Trung cấp Điều dưỡng hiện đang đi làm, nay em có nhu cầu học liên thông lên Cao đẳng. Cho em hỏi có trường nào ở Hà Nội đào tạo liên thông Cao đẳng Điều dưỡng? Thời gian và giờ học như thế nào?

Chi tiết...


Khoa điều dưỡng bệnh viện qua công việc của điều dưỡng viên

  • 31/01/2017

Bộ trưởng Bộ Y tế [(CEFR.moh.gov.vn)]:Bộ Y tế ban hành quyết định số: 1313/QĐ-BYT - Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh

Chi tiết...