Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng : Bộ Y tế xét tuyển hồ sơ

Cam kết trúng tuyển Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng theo quyết định số 3908/QĐ – BGDĐT, ngày 25 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng – Hà Nội tên tiếng anh quốc tế : "Community College of Medicine and Pharmacy" là cơ sở đào tạo ngoài công lập, đa cấp, đa ngành, là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ y dược trình độ cao đẳng và thấp hơn.

Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng có nhiệm vụ: Chỉ cần tốt nghiệp THPT

-    Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng y dược và thấp hơn, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-    Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; ứng dụng và phát triển công nghệ; tham gia vào giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe tại địa phương.Hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

-    Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật.

Đề tài Thực tập tại khoa dược Bệnh Viện 198 Bộ Công An

-    Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong học sinh - sinh viên và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường.

-    Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi.

    Tuyển sinh và quản lý học sinh - sinh viên.

Mã trường: CDD4105

Cao đẳng Dược ( 6720201 )

Cao đẳng điều dưỡng ( 6720301 )

Cao đẳng Hộ sinh ( 6720303 )

Cao đẳng xét nghiệm y học ( 6720602 )

 Cao đẳng kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng ( 6720604 )

-    Phối hợp với gia đình học sinh - sinh viên; các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

-    Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh - sinh viên tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.

-    Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ khác từ cao đẳng trở xuống theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ quản lý y tế các bậc học, ngành học đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ các ngành học; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp y tế.

4. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học-kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hành, thực tập phù hợp với ngành nghề đào tạo. Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức: Hội nghị chuyên đề, hội thảo đào tạo, khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước.

5. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo-bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

6. Quản lý tổ chức, biên chế và hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

7. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước giao.

8. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia, xây dựng, thực hiện các quy chế, quy định, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan.

10. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường.

11. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, tuổi và giới. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

12. Tuyển sinh và quản lý người học theo các quy định hiện hành.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng – Phòng tuyển sinh – truyền thông

(Cách Bênh Viện 198 Bộ Công An 500M khu thực hành trường đường 32)

Địa chỉ: KM12 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn- Quận, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cô Thúy : 0984 222 594 - Cô Thu Hằng : 0375 123 212   ; Website: http://www.cmp.edu.vn

Học phí đào tạo toàn trường là : 800.000 VNĐ/ tháng<áp dụng cho các cơ sở đào tạo trên toàn quốc> Thí sinh sẽ phải trải qua thời gian đào tạo trong vòng 3 năm, sau khi kết thúc thời gian đào tạo thí sinh sẽ được cấp bằng Cao Đẳng Y Dược chính quy theo đúng chuẩn của Bộ Lao động TB&XH.

 

Gửi nhận xét