Đại học dược Hà Nội xét tuyển học bạ bao nhiêu điểm ?

Nhà trường sẽ gửi Giấy triệu tập trực tiếp cho thí sinh qua đường bưu điện. Thí sinh không nhận được giấy triệu tập có thể xem danh sách, thời gian và thủ tục nhập học trên Website của Trường và đến nhập học theo đúng thời gian quy định.

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2016 (30/03/2016)
​​ Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2016:
- Đại học chính quy:  mã ngành: D720401, chỉ tiêu: 600, thời gian xét tuyển: từ ngày 01 đến ngày 12 tháng 8 năm 2016.
- Cao đẳng chính quy: mã ngành: C900107, chỉ tiêu: 80, thời gian xét tuyển: từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8 năm 2016.
- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả ba môn Toán học, Vật lý, Hóa học kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định năm 2016; căn cứ quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành; Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2016 như sau:
1. Tuyển sinh đại học hệ chính quy: 
- 600 chỉ tiêu, học phí theo quy định hiện hành, bao gồm thí sinh diện trúng tuyển; thí sinh từ các trường dự bị đại học; thí sinh cử tuyển, xét tuyển chuyển lên; thí sinh nước ngoài; thí sinh diện tuyển thẳng và thí sinh diện ưu tiên xét tuyển.
- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy:
+ Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đợt I: từ ngày 01 đến ngày 12 tháng 8 năm 2016.
+ Sau khi xét tuyển đợt I, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy: 
- 80 chỉ tiêu, học phí theo quy định hiện hành, kinh phí đào tạo năm học 2016-2017 là 12.000.000 đồng/sinh viên.      
- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển cao đẳng hệ chính quy:
+ Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trong thời gian xét tuyển bổ sung đợt I: từ ngày 21 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. 
+ Thí sinh không nộp hồ sơ xét tuyển cao đẳng trong thời gian xét tuyển đợt I (từ ngày 01 đến ngày 12 tháng 8 năm 2016) và các hồ sơ nộp trong thời gian này không được xét tuyển.
+ Sau khi xét tuyển bổ sung đợt I, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Xác nhận nguyện vọng học tại Trường:
    Danh sách các thí sinh trúng tuyển các đợt xét tuyển sẽ được công bố trên website của Trường Đại học Dược Hà Nội (địa chỉ: www.hup.edu.vn).
    Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường Đại học Dược Hà Nội qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên trong thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (phụ lục 1 kèm theo công văn 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/3/2016). Quá thời hạn quy định (tính thời gian theo dấu bưu điện) những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
Chi tiết thông báo tuyển sinh xin xem trong file đính kèm.
1.Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.pdf

  • 13/05/2016 08:59
  • dangkytuyensinh.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét