Dự án Nâng cao chất lượng đào tạo điều dưỡng trình độ cao đẳng và đại học tại Việt Nam

Đoàn chuyên gia do GS. Joy Notter và TS. Đỗ Đình Xuân, GĐ dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo điều dưỡng trình độ cao đẳng và đại học tại Việt nam” do quỹ NUFFIC tài trợ và sự giúp đỡ của Trường Đại học Saxion, Hà lan đã đến làm việc với Trường Đại học Y Dược Huế.

Trong 4 năm, từ 2006 đến 2009, với sự giúp đỡ của Chính phủ Hà Lan thông qua nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại, trường đại học Điều dưỡng Nam Định đã cùng với các trường:
Đại học Y Hà Nội (Khoa Điều dưỡng và Hộ sinh)
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học)
Đại học Y Dược Huế (Khoa Điều dưỡng)
Đại học Y Dược Thái Nguyên (Khoa Điều dưỡng)
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An (nay là đại học Y khoa Vinh)
thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo điều dưỡng trình độ cao đẳng và đại học tại Việt Nam”.
Đối tác nước ngoài giúp Việt Nam quản lý và thực hiện Dự án là cơ quan NUFFIC và đại học Khoa học Sức khỏe – Đại học Các Khoa học Ứng dụng Saxion – Hà Lan.
Các sản phẩm của Dự án:
Kế hoạch Tổng thể đào tạo điều dưỡng Việt Nam tầm nhìn 2020
Bộ tiêu chuẩn cơ sở đào tạo điều dưỡng tại Việt Nam
Chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ cao đẳng và đại học
Trang web chuyên về điều dưỡng
Phần mềm đánh giá sinh viên
Trung tâm Nguồn lực Điều dưỡng
08 Thạc sĩ Điều dưỡng Thực hành đào tạo tại Hà Lan
02 Tiến sĩ Điều dưỡng đào tạo tại Anh Quốc
Sách Giải phẫu – Sinh lý (kèm đĩa CD)
Sách Kỹ năng Điều dưỡng Thực hành (kèm đĩa CD)
Sách Điều dưỡng Nhi khoa (kèm đĩa CD)
Sách điều dưỡng nhập khẩu
Trang thiết bị đào tạo điều dưỡng
Các hội thảo/ tập huấn với nhiều chủ đề khác nhau tại Hà Lan, Anh, Úc và Việt Nam, như:
              - Phát triển Chương trình đào tạo Điều dưỡng
              - Đào tạo Kỹ năng Điều dưỡng
              - Phương pháp Giảng dạy
              - Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
              - Xây dựng Trung tâm Nguồn lực Điều dưỡng
              - Giới tính và HIV/ADIS
              - Quản lý Giáo dục và Quản lý Sự Thay đổi
              - Vai trò của Công nghệ Thông tin trong đào tạo Điều dưỡng
                (Xung quanh một chủ đề thường có nhiều hơn một hội thảo/ tập huấn, đôi khi tới 05 lớp)
              Trong quá trình triển khai, Dự án đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Hà Lan, Đại học Các Khoa học Ứng dụng Saxion (Vương quốc Hà Lan) cùng các chuyên gia trong và ngoài nước. Ngoài ra, các thành viên thực hiện Dự án luôn làm việc với tinh thần hợp tác và xây dựng.

  • 14/05/2016 01:31
  • tuyensinhtructuyen.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét