Y sỹ (Doctor) Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Cao đẳng Y sỹ (Doctor) Đăng ký tuyển sinh trực tuyến,Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Bạn Đã Biết Học Y Sĩ Đa Khoa Ra Sẽ Làm Gì Không?.Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;Giới thiệu ngành Y sỹ đa khoa - tuyển sinh y dược
Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/ TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;
Căn cứ Quy định về tuyển sinh và đào tạo các hệ: Đào tạo theo địa chỉ sử dụng, vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 ban hành theo Quyết định số 1101/QĐ-ĐHTN- ĐT ngày 01/09/2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;
Căn cứ Công văn số 6009/BGDĐT-GDĐH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung chỉ tiêu đào tạo liên thông cho khu vực Tây Bắc năm 2015;Văn bằng 2 Y sĩ đa khoa học ngoài giờ hành chính - Nha Khoa
Y sĩ được mở rộng ngành liên thông lên bác sĩ Căn cứ Công văn số 2360/ĐHTN-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Đại học Thái Nguyên về việc tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực hệ liên thông;
Căn cứ Công văn số 584/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh, đào tạo liên thông ngành Y, Dược cho khu vực Tây Bắc năm 2015;
Ngành Trung cấp y sĩ đa khoa - Viet Nam Japan College Căn cứ Quyết định số 2838/ĐHTN-ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông cao đẳng, đại học tại Đại học Thái Nguyên;
Căn cứ Công văn số 266/ĐHTN-ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Đại học Thái Nguyên về việc đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực hệ liên thông;Y sĩ là gì? Học xong trung cấp y sĩ ra trường làm gì?
Căn cứ Thông báo số 432/ĐHTN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Y sĩ đa khoa
Cơ chế xét tuyển Liên thông Cao đẳng Y Dược - cao đẳng y tế Hà Nội.Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên thông của Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên họp ngày 08 tháng 4 năm 2016,Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa học thứ 7 chủ nhật?
Trường Đại học Y- Dược thông báo cho các cơ sở y tế, các đơn vị và các cá nhân liên quan về kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông Đại học Y, Dược và Điều dưỡng năm 2016 như sau:
I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
1. Ngành Y đa khoa liên thông từ trung cấp lên đại học: 120 chỉ tiêu (trong đó có 30 chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc); Đào tạo tập trung 4 năm tại trường.
2. Ngành Dược học liên thông từ trung cấp lên đại học: 60 chỉ tiêu (trong đó có 30 chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc); Đào tạo tập trung 4 năm tại trường.
3. Ngành Điều dưỡng liên thông từ trung cấp lên đại học: 50 chỉ tiêu; Đào tạo hệ vừa làm vừa học, thời gian đào tạo 4 năm, mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt 3 tháng.

  • 13/05/2016 07:40
  • dangkytuyensinh.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét