Hệ Đào tạo CĐ ngành Y dược Khu vực Hà Nội

  • 13/08/2020

Danh sách các trường Cao đẳng Đào tạo" CHĂM SÓC SẮC ĐẸP- CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆP Y HỌC". có ngành "ĐIỀU DƯỠNG - DƯỢC SĨ" dược khu vực Hà Nội.Ghi chú: Các trường Cao Đẳng có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập

Chi tiết...


[(CEFR.moh.gov.vn)]: Muốn học ngành Điều dưỡng phải thi khối gì?

  • 31/01/2017

[(CEFR.moh.gov.vn)]: Cao đẳng điều dưỡng trung ương Hà Nội đủ điều kiện thi tuyển xét tuyển công chức viên chức các bệnh viện lớn,Bạch Mai, Việt Đức, phụ sản trung ương

Chi tiết...