[(CEFR.moh.gov.vn)]: Muốn học ngành Điều dưỡng phải thi khối gì?

  • 31/01/2017

[(CEFR.moh.gov.vn)]: Cao đẳng điều dưỡng trung ương Hà Nội đủ điều kiện thi tuyển xét tuyển công chức viên chức các bệnh viện lớn,Bạch Mai, Việt Đức, phụ sản trung ương

Chi tiết...


[(CEFR.moh.gov.vn)]: Cao đẳng Điều dưỡng có xét tuyển bằng Bổ túc văn hóa?

  • 31/01/2017

[(CEFR.moh.gov.vn)]: Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 về việc ban hành Hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện

Chi tiết...