Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

  • 18/07/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội), cụ thể như sau:Có nhu cầu tuyển dụng giảng viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ nhiều chuyên ngành.

Chi tiết...