[(CEFR.moh.gov.vn)]: Ngành Điều dưỡng và những điều cần biết

  • 31/01/2017

[(CEFR.moh.gov.vn)]: Điều dưỡng là ngành nghề chuyên biệt giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống Y tế. Vậy ngành Điều dưỡng là gì, vị trí của ngành Điều dưỡng trong xã hội, cơ hội nghề nghiệp như thế nào?

Chi tiết...