Thế giới Pháp Luật tại trường đào tạo dịch vụ pháp lý

Thông tư Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp về lĩnh vực pháp luật; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân của các tỉnh khu vực phía Nam; nghiên cứu khoa học pháp lý; hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực pháp luật.

Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, sự quản lý lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.Đào tạo cao đẳng dịch vụ pháp lý về tố tụng,Đào tạo cao đẳng dịch vụ pháp lý doanh nghiệp,Đào tạo cao đẳng dịch vụ pháp lý đất đai

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở tại huyện Miền Núi Phía Bắc Hà Nội.

Nhiệm vụ, quyền hạn: Cao Đẳng Pháp Luật Bộ Tư Pháp,  Cao Đẳng Dịch Vụ Pháp lý Bộ Tư Pháp

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Công bố công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo.

Tổ chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tuyển dụng, quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của Trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.Đào tạo cao đẳng dịch vụ pháp lý về tố tụng,Đào tạo cao đẳng dịch vụ pháp lý doanh nghiệp,Đào tạo cao đẳng dịch vụ pháp lý đất đai

Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của Trường theo quy định của pháp luật; xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Liên kết hoạt động đào tạo trong nước; liên kết hoạt động đào tạo với nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.Đào tạo cao đẳng dịch vụ pháp lý về tố tụng,Đào tạo cao đẳng dịch vụ pháp lý doanh nghiệp,Đào tạo cao đẳng dịch vụ pháp lý đất đai

Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của Nhà trường.

Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Nhà trường.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN

TIN XEM NHIỀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký để biết mình phù hợp với công việc gì?
Đăng Ký tìm việc thông qua trung tâm giới thiệu việc làm?
Học CNTT ra làm gì? Các vị trí việc Công chức làm trong ngành CNTT
Giải mã Account Executive – Là nghề gì? Làm gì? Lưu ý ra sao khi ứng tuyển?
Công bố điểm trúng tuyển trung cấp CAND NAY
Nên học văn bằng 2 ngôn ngữ anh VLVH hay từ xa
Chương trình đào tạo Văn bằng 2 & VLVH Đại học Ngoại ngữ
Văn bằng 2 Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
Nữ tiến sĩ người Việt ở Mỹ xây dựng ứng dụng học tiếng Anh
ĐHQG TP HCM dự kiến mở rộng địa bàn thi đánh giá năng lực
Hàng ngàn thí sinh trúng tuyển đh chọn học trường nghề
Có Giáo viên xin đi Dạy hợp đồng, đến khi nhận việc lại “Biệt tăm” vì lương thấp